Resultaten voor etiket medicijnen

 
etiket medicijnen
 
Etiketteksten KNMP.nl.
De G-Standaard bevat etiketteksten. Het betreft informatie die belangrijk is bij het gebruik van een geneesmiddel door de cliënt. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over de manier van innemen of het innametijdstip, over de houdbaarheid of eventuele waarschuwingen. Deze teksten zijn bedoeld om op het etiket afgedrukt te worden.
hypothecaire lening
Rij Veilig Met Medicijnen Wat zegt de wet.
De informatie in de bijsluiter en op het etiket gele sticker, waarschuwingstekst spelen hierbij een rol. En het negatieve advies van de arts of apotheker die het medicijn heeft voorgeschreven, kan aantonen dat de verkeersdeelnemer op de hoogte was. In geval van ongelukken hebben een apotheker en zijn medewerkers in principe geheimhoudingsplicht, tenzij het gaat om een strafbaar feit. De apotheker mag geen gegevens van patiënten aan de politie geven als dit niet in het kader is van een opsporingsbevel. Bepaalde ziekten en aandoeningen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden, bijvoorbeeld epilepsie. Medicijnen kunnen er dan voor zorgen dat de rijvaardigheid verbetert.
fortis
Etiket: wettelijke eisen.
Daarnaast heeft de KNMP een tweetal zwaarwegende adviezen met betrekking tot etikettering aangegeven. Het betreft de volgende adviezen.: De naam van het geneesmiddel vermelden op het etiket. Geneesmiddelen die het reactievermogen kunnen benvloeden voorzien van een zgn. terug naar homepage.
matras
Medische etiketten Ziekenhuis etiketten Medische Labels.
Een groot aantal medische organisaties bestelde bij ons blanco etiketten om zelf thermisch te printen. Etiketten voor anesthesie. Etiket BV levert etiketten volgens NEN-ISO 268252008-09. Deze internationaal erkende norm stelt eisen aan de kleur, de maat, het design, de eigenschappen en het lettertype van het etiket.
Maxi
Van recept naar medicijn Apotheek.nl.
Meestal kost dit te veel tijd om op te wachten. U kunt dan op een later tijdstip uw medicijnen komen. Het medicijn wordt voorzien van een etiket. uw gegevens en hoe u het medicijn moet gebruiken. Soms wordt er een waarschuwingssticker bij geplakt.

Contacteer ons