Meer resultaten voor overdracht intellectuele eigendomsrechten

 
overdracht intellectuele eigendomsrechten
 
overdracht intellectuele eigendomsrechten JuridischForum.be.
overdracht intellectuele eigendomsrechten. 1, 4 jaar 10 maand geleden 23 mei 2013 1730.: Ik kan starten bij een nieuwe werkgever maar er staan verontrustende dingen in het contract dat ze me voorschotelen.: er" wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enkel de werkgever alle intellectuele eigendomsrechten verwerft op alle software, presetaties, wijzigingen, ontdekkingen, ontwikkelingen etc etc.
automatische poort
Goede overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van belang.
Voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten zijn er in Nederland verschillende vereisten voor de overdracht. Bovendien komen niet alle intellectuele eigendomsrechten in zijn geheel in aanmerking voor overdracht. Het niet goed overdagen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten kan vervelende consequenties hebben.
Sunproof
Kan de auteur van een computerprogramma zijn rechten overdragen? Welke regels zijn van toepassing? FOD Economie.
Innovatie en intellectuele eigendom. Intellectueel eigendomsrecht van toepassing? Instellingen en actoren. Intellectuele eigendom op computerprogrammas. Creatie van een computerprogramma. Kan de auteur zijn rechten overdragen? Open dropdown containing internal theme search form. Kan de auteur van een computerprogramma zijn rechten overdragen? Welke regels zijn van toepassing? De auteur van een computerprogramma kan beslissen om zijn vermogensrechten over te dragen. Opdat een dergelijke overeenkomst tot overdracht geldig zou zijn, moeten een aantal regels nageleefd worden.
axa lening
Juridisch: vraag antwoord rond ICT-recht intellectuele eigendom.
Naast het feit dat men bij contractsluiting rekening moet houden met tal van rechten, zoals een ingeschreven merk merkenrecht, auteurschap op teksten, fotos, code of documentatie auteursrecht, een registratie van een technische uitvinding octrooirecht ook wel gekend als patent, is ook de overdracht van intellectuele eigendomsrechten vaak gewenst bij ICT-contracten of IT-contracten.
Keyboost Belgique
Wie bezit welke intellectuele eigendomsrechten na het einde van de arbeidsrelatie? Gevaco Advocaten advocatenkantoor te Beringen, Limburg.
Een belangrijk onderscheid moet gemaakt worden tussen de verschillende intellectuele eigendomsrechten, aangezien er vaak een verschillende wettelijke regeling bestaat. Voor auteurswerken die tot stand worden gebracht ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut geldt het principe dat de vermogensrechten slechts worden overgedragen aan de werkgever wanneer uitdrukkelijk in die overdracht is voorzien en enkel voor zover de creatie van het werk binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst of het statuut valt.

Contacteer ons