Meer resultaten voor overdracht intellectuele eigendomsrechten

 
overdracht intellectuele eigendomsrechten
 
Juridisch: vraag antwoord rond ICT-recht intellectuele eigendom.
Naast het feit dat men bij contractsluiting rekening moet houden met tal van rechten, zoals een ingeschreven merk merkenrecht, auteurschap op teksten, fotos, code of documentatie auteursrecht, een registratie van een technische uitvinding octrooirecht ook wel gekend als patent, is ook de overdracht van intellectuele eigendomsrechten vaak gewenst bij ICT-contracten of IT-contracten.
belfius
Goede overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van belang.
Voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten zijn er in Nederland verschillende vereisten voor de overdracht. Bovendien komen niet alle intellectuele eigendomsrechten in zijn geheel in aanmerking voor overdracht. Het niet goed overdagen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten kan vervelende consequenties hebben.
Wie bezit de auteursrechten op een computerprogramma? Welke regels zijn van toepassing op de overdracht van de rechten? FOD Economie.
Innovatie en intellectuele eigendom. Intellectueel eigendomsrecht van toepassing? Instellingen en actoren. Intellectuele eigendom op computerprogrammas. Creatie van een computerprogramma. Wie bezit de auteursrechten? Open dropdown containing internal theme search form. Wie bezit de auteursrechten op een computerprogramma? Welke regels zijn van toepassing op de overdracht van de rechten?
overdracht intellectuele eigendomsrechten JuridischForum.be.
overdracht intellectuele eigendomsrechten. 1, 5 jaar 3 weken geleden 23 mei 2013 1730.: Ik kan starten bij een nieuwe werkgever maar er staan verontrustende dingen in het contract dat ze me voorschotelen.: er" wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enkel de werkgever alle intellectuele eigendomsrechten verwerft op alle software, presetaties, wijzigingen, ontdekkingen, ontwikkelingen etc etc.
SAS.
licentiecontract met een kunstenaar bestaat ook in Engelse vertaling: zie onder.; clausule voor de contractuele overdracht van intellectuele eigendomsrechten van de werknemer in de arbeidsovereenkomst.; De volgende modelcontracten kunnen apart gedownload worden.: licentiecontract met een kunstenaar Artists Licence Agreement vertaling, J.

Contacteer ons